Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Veel bestuurders en directeuren horen of lezen erover zonder de exacte vertaling naar de eigen organisatie te kunnen maken. Altronic ICT en Telecom realiseert zich dat deze wet voor organisaties de nodige vragen oproept. Daarom hebben wij een whitepaper gemaakt waarin de belangrijkste zaken worden behandeld. Deze kunt u gratis downloaden.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 wordt de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van kracht. Dit betekent dat elke organisatie die in Nederland persoonsgegevens verwerkt zich aan strikte Europese regels zal moeten  houden. Dit heeft grote consequenties. Elke organisatie zal passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen en heeft daarnaast een verantwoordingsverplichting.

Er moet dus aangetoond kunnen worden dat er voldoende maatregelen getroffen zijn om de persoonsgegevens te beschermen. Hierbij moet ook de bewustwording bij het personeel en aanvullende maatregelen zoals veilig printen, veilige wifi en het beheer van alle mobile devices niet worden vergeten.

Wat kan Altronic ICT en Telecom voor u betekenen?

Altronic begeleidt organisaties op een hele praktische manier om op alle facetten aan deze wetgeving te voldoen.

  • Via een ICT-scan brengen wij in kaart welke technische verbeterpunten uw ICT-omgeving heeft.
  • Met behulp van een set aan juridisch juiste documenten en overeenkomsten begeleiden wij uw organisatie naar een organisatorisch AVG-compliant situatie.
  • Via presentaties, uitlegsessies en het aanleveren van teksten verhogen wij de bewustwording van uw personeel.

Ten slotte zullen wij een groot aantal potentiele risico’s binnen uw organisatie bespreken. Vervolgens zult u keuzes moeten maken welke risico’s voor u aanvaardbaar zijn en welke verholpen dienen te worden met behulp van technische- of organisatorische maatregelen.

Door deze aanpak houdt u zelf de volledige zeggenschap over de maatregelen die worden genomen en het bijbehorende budget dat daar voor nodig is.

Mocht u nog aanvullende vragen hebben of geheel vrijblijvend met ons in gesprek willen gaan over dit onderwerp dan kunt u telefonisch contact opnemen met:

Sjoerd Swart (06-18640343) of per mail s.swart@altronic.nl.

Gert de Jong (06-54676717) of per mail g.dejong@altronic.nl.