Voorwaarden ICT

In artikel 13 van de Wet op Bescherming Persoonsgegevens staat:

De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Altronic kan, middels een ICT-scan, uw gehele ICT omgeving in kaart brengen. Wij beoordelen dan bij ieder separaat onderdeel of de beveiliging van persoonsgegevens voldoende geborgd is. Indien gewenst en van toepassing zullen wij verbeterpunten aandragen en een kostenindicatie afgeven voor het optimaliseren van deze verbeterpunten.

Dit betekent dat u een helder beeld krijgt van de huidige ICT situatie en dat u precies weet welke verbeteringen er doorgevoerd moeten worden en wat dit u zal gaan kosten. Mogelijke twijfels omtrent de beveiliging van persoonsgegevens kunnen hiermee volledig worden weggenomen.

Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak naar Sjoerd Swart (06-18640343) of Gert de Jong (06-54676717), de kosten vallen reuze mee!