08
jun

In de rubriek “ICT-tip van de Maand” informeren wij u over belangrijke aandachtspunten op het gebied van ICT en Telecom en daaraan gerelateerde onderwerpen voor de zorgsector. Deze keer: Goed nieuws over de E-health subsidieregeling.

In het nieuwsbericht van april 2020 hebben we u geïnformeerd over de SET regeling (Stimuleringsregeling E-health Thuis). De subsidieregeling voor de zorg waarmee men digitale zorg op afstand wil stimuleren. Helaas was deze regeling al snel gesloten vanwege het bereiken van het subsidieplafond. Er komt nu echter een nieuwe regeling die weer mogelijkheden biedt: de SET COVID-19 2.0.

Korte samenvatting van de regeling

De nieuwe regeling is specifiek gericht op aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, GGZ en aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wmo die nu extra willen investeren om structureel met digitale zorg op afstand aan de slag te gaan. Deze regeling wordt in de tweede helft van juli 2020 geopend. Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis komen in aanmerking voor deze SET-regeling.

Voorwaarden

Als u 50 cliënten of meer heeft dan kunt u vanuit de SET COVID-19 2.0 subsidie ontvangen voor meerdere aanvragen. Deze aanvragen moeten gericht zijn op duurzame implementatie en borging van verschillende digitale toepassingen. Deze toepassingen moeten overigens nu al door minimaal 100 cliënten in Nederland worden gebruikt.

De subsidie is te gebruiken voor projectkosten, hulp van derden en technologie, zoals licenties en apparatuur. Er is geen eigen bijdrage van toepassing.

Subsidiebedrag

Het totale subsidie bedrag dat beschikbaar is via deze regeling bedraagt € 77 miljoen. Hiervan is € 53,7 miljoen beschikbaar voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor de huisartsenzorg, GGZ organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo.

Mogelijke toepassingen

Het ziet er naar uit dat de 1,5 meter afstand nog wel even zal moeten worden aangehouden. Daardoor zal een vorm van digitale zorg steeds meer toegepast gaan worden. De vraag is hoe u daar invulling aan kunt geven en welke praktische vormen denkbaar zijn. Er zijn inmiddels veel technologische mogelijkheden beschikbaar, waaronder:

  • Beeldschermzorg
  • Indicatiestelling via een app
  • Medicijndispensers
  • Personenalarmering
  • Leefstijlmonitoring
  • Wondzorgapps
  • Communicatieplatforms
  • Slimme sloten

Voor uw organisatie is het de uitdaging de passende oplossing te vinden. Altronic kan u daarbij adviseren en ondersteunen.

Tags: , ,
Terug naar nieuwsoverzicht