02
mrt

In de rubriek “ICT-tip van de Maand” informeren wij u over belangrijke aandachtspunten op het gebied van ICT en Telecom en daaraan gerelateerde onderwerpen voor de zorgsector. Deze keer met het volgende onderwerp; Verruiming SET-regeling vanwege coronavirus (SET Covid19)

Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de SET-regeling (Stimuleringsregeling E-healt Thuis). Deze regeling voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers.

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus (Covid-19) en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daardoor snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden. Voorbeelden hiervan zijn tablets met beeldzorgapps, apps om indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.

Het ministerie van VWS heeft daarom besloten de SET-regeling uit te breiden met een ‘coronaloket’. Dit is een tijdelijke uitbreiding van de regeling.

Voorwaarden
Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden:

  • De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, GGZ-aanbieders en ziekenhuizen.
  • De aanvrager vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers.
  • De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis, of de activiteiten zijn er op gericht om de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis op te heffen.
  • De aanvrager beschrijft in een beknopt plan van een paar A4 via welke stappen hij zorg op afstand gaat realiseren (deze informatie vindt u vanaf 25 maart 2020 op mijn.rvo.nl).
  • De subsidie draagt bij aan 1 van onderstaande punten:
  1. de kosten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen;
  2. loonkosten van professionals voor coördinatie, inzet en opleiding;
  3. externe inhuur van personeel voor kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties.
  • De aanvrager geeft een de-minimisverklaring af. Wanneer overheden steun verlenen aan bepaalde ondernemingen, kan dit de concurrentieverhoudingen verstoren. Dat is ongunstig voor het handelsverkeer. Een de-minimisverklaring wil zeggen dat de Europese Commissie verklaart dat bepaalde steunmaatregelen niet van invloed zijn op het handelsverkeer tussen lidstaten en de mededinging niet vervalsen.
  • De looptijd van een project is maximaal 9 maanden.

Mogelijke oplossingen
Voor uw organisatie kan het een uitdaging zijn om de juiste oplossing te vinden die past binnen deze innovatie. Altronic kan u daarbij helpen.

Tags: , , ,
Terug naar nieuwsoverzicht