01
mei

In de rubriek “ICT-tip van de Maand” informeren wij u over belangrijke aandachtspunten op het gebied van ICT en Telecom en daaraan gerelateerde onderwerpen voor de zorgsector. Deze keer: Bent u voorbereid op een “corona- proof” ICT omgeving?

Zorginstellingen hebben de afgelopen tijd maatregelen moeten treffen vanwege het coronavirus. Goede technische hulpmiddelen spelen daarbij een belangrijke rol. Zeker voor de medewerkers die op afstand moeten kunnen werken (veelal backoffice).

In de voorgaande nieuwsbrieven hebben we al iets geschreven over het veilig inloggen en beperken van risico’s op datalekken. Maar het gebruiksgemak voor de medewerkers is ook van groot belang. Als medewerkers uitgerust worden met apparatuur die werkt en ook veilig is, zonder dat men over veel dingen na hoeft te denken, verhoogt dat het werkplezier en bespaart men tijd.

Mogelijk speelt bij u momenteel de vraag of uw huidige ICT omgeving veilig genoeg is en voldoende geschikt is voor werken op afstand. Uiteindelijk gaat u vroeg of laat naar een ICT platform waarbij tijd, plaats en device van ondergeschikt belang is. Het moet altijd en overal werken, veilig zijn en eenvoudig in gebruik.

Actielijst

Als u op het punt staat hier aanpassingen in aan te brengen, is het goed om een aantal zaken te onderzoeken. Dit kan intern of met een extern deskundige erbij. Altronic biedt u de onderstaande actielijst ter ondersteuning hierbij:

 • Breng alle ICT gerelateerde (zorg)processen in kaart.
 • Onderzoek of deze processen beter, sneller, slimmer of eenvoudiger kunnen.
 • Bepaal wie wat wel mag en wat niet, en waarom wel of niet.
 • Stel een verbeterplan op. Wat moet veranderen en waarom?
 • Verdeel op basis van werkzaamheden uw medewerkers in groepen.
 • Maak per groep een overzicht van wensen en eisen die zorgen voor een “ideale”
  werkplek.
 • Laat zorgdomotica en zorgcommunicatie onderdeel zijn van dit onderzoek.
 • Bepaal of de bestaande ICT omgeving met een update kan volstaan om de processen en medewerkers optimaal te faciliteren of dat een nieuw platform noodzakelijk is.
 • Betrek waar nodig of wenselijk een deskundige erbij.
 • Laat techniek en innovatie niet leidend zijn, maar kijk wat vanuit de behoefte nodig
  is.

Vanuit Altronic hebben we veel ervaring met dergelijke trajecten. Schroom niet een vrijblijvende afspraak met ons te maken om hierover van gedachten te wisselen.

Tags: , , , , , , ,
Terug naar nieuwsoverzicht